Home

Bojujeme za svobodu, přidejte se k nám! Nebojte se postavit na odpor, Ústava ČR a Listina základních práv a svobod jsou na naší straně. Zabraňme likvidaci našich životů vládou a rádoby opozicí! Braňme naši práci, podnikání, kulturu, vzdělání a sport!“

Programové prohlášení naší nově vznikající politické strany Manifest.cz – PSP

Pravá Svoboda a Prosperita – Jsme klíč ke svobodě!

NOVÉ DOKUMENTY K DĚTEM DO ŠKOL BEZ PODMÍNEK – JUDr. Norbert Nexera a Zdravé fórum:

RODIČE, VRAŤTE DĚTI DO ŠKOLY – JUDr. Elena Kotorová připravila návod, jak mohou rodiče zcela legálně prosadit návrat dětí do školy – DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE:

Video k otevření škol je zde.

Naše nadcházejí akce – PLÁN AKCÍ MANIFEST.CZ – PSP

Návod, jak lze komunikovat s policií. Odkaz zde.

§§ TESTOVÁNÍ ANI OČKOVÁNÍ NESMÍ BÝT PLOŠNĚ NAŘÍZENO §§

Odkaz na článek v časopisu Právní prostor ZDE

Odkaz na článek v Advokátním deníku ZDE

Pravá Svoboda a Prosperita je pouze ve společnosti těch, kteří prosazují západní evropské kulturní hodnoty.

Nechceme kompenzace! – Chceme pracovat! Chceme zdravý vývoj dětí! – V právu jsme my!

Otevřené podniky- Aplikace Ananas.to

Jste provozovatel obchodu nebo služeb a nechcete zavírat, nebo vás šikanuje státní správa a policie? Jste společenství občanů a potřebujete právní pomoc s prosazováním vašich práv?

Můžete se zaregistrovat zde a požádat nás o právní radu. Za přihlašovací údaje napište heslo MANIFEST.

Podívejte se na naše návody, přidejte se k našim aktivitám, ať nejste sami. Kontakty jsou zde.

Nebojte se, žádná likvidační ani jiná pokuta 3 miliony právnickým osobám nehrozí. Nikdy nikomu nic nepodepisujte ani neplaťte. Pokud je to nutné pak vždy jen s větou nesouhlasím a podpis. Fyzické osoby mají ve správním řízení také velikou šanci na vítězství. V jednotě a množství je opravdová síla!!!!

Návod pro otevření podniku jako kanceláře Agitačního, školícího a náborového centra nově vznikající politické organizace Občanský Manifest.

Proč chodit do podniků v době pandemie? Platný pandemický plán z roku 2010 se zavíráním podniků vůbec nepočítá. V právu jsme my, ne represivní mašinerie.

Univerzálně platí: Policistům na místě nic neplatit ani nepodepisovat! Tím totiž s neexistujícím přestupkem souhlasíte a nemůžete se již následně bránit.

Každý, komu bylo zasaženo do jeho práv, se může připojit k naší již podané zásahové žalobě.

Zákazníci

Článek rozebírající postavení zákazníků, pokuta jim nehrozí.

 • Zákazníci v provozovně podle rozsudku Městského soudu v Praze přestupek nepáchají.
 • Proto je proti nim účelově namířen (nevymahatelný) noční zákaz vycházení.
 • Policie má pravomoc vás pouze legitimovat v ostatních záležitostech se musí spokojit s vašim čestným prohlášením bez nutnosti prokázání se na místě jakýmkoli jiným důkazem.
 • Skutečně otevřené podniky naleznete na naší adrese https://ananas.to
 • Pokud se legitimujete, policie nemá právo vás vykazovat nebo někam odvádět.
 • Přestupek nepácháte opakovaně pokud skutek neskončil, proto vás chtějí za každou cenu vykázat ven, abyste tímto byli donuceni k přerušení.
 • Návštěvník by měl podepsat prezenční listinu schůze, petici k založení strany podepsat může nebo nemusí.

Majitel provozovny

Univerzální návod jak nechat provozovnu otevřenou.

 • Právnická osoba (s.r.o. nebo a.s.) není za nic zodpovědná a nemůže být pokutována.
 • Naší aktivitou byl zákon umožňující pokutovat právnické osoby v Senátu zablokován.
 • Má právo po odpovědném vedoucím požadovat zachování otevřeného provozu (péče řádného hospodáře).
 • Přijetím kompenzací se vzdáváte ostatních nároků. Pokud zavřete. způsobili jste si škodu sami a nemáte právní nárok na kompenzace.
 • Může být otevřeno i jinak než jako politická organizace? V některých případech musí, jindy poskytuje další úroveň ochrany.
 • Pokud je v ulici již jedna organizace například naše, je možné zřídit místo i jiné organizace či spolku.

Odpovědný vedoucí, jednatel

 • Může být pokutován za spáchání přestupku, ale limit pokuty je 20tis Kč, pokuta navíc nesmí být likvidační a pachatel se musí přiznat, nebo s udělením pokuty souhlasit.
 • Reálně, ale pokuta nehrozí, viz Rozsudek NSS a LZPS, kde není šetřena podstata a smysl opatření, natož míra nezbytně nutná.
 • Naopak pokud tento neotevře, tak mu ze zákonné povinnosti péče řádného hospodáře hrozí, že může nést odpovědnost za jím škodu způsobenou ze strachu neotevřením provozovny.
 • Další strategie je vidět na tomto videu. Jedná se o argumentaci, že v nouzovém stavu není možné nařizovat taková nařízení, která ohrozí život a zdraví dotčených, což likvidace jediného zdroje příjmu je.
 • Účelové zadržení za přestupek je nelegální. Zadržet podezřelého lze pouze za specifických okolností pouze za trestný čin nebo podezření a to vždy podle zákona. Opakované otevření provozovny není opakováním přestupku. Jedná se stále o jeden přestupek na jednom místě stejné povahy. Tím, že jdete domů v souladu s provozní dobou, není provoz přerušen. Policisté by měli vždy čekat na vyjádření správního orgánu. A jelikož nic nepácháte je zřejmé, jaký bude výsledek. Ze strany Policie ČR a Ministerstva vnitra se jedná o protiprávní policejní a úřední ŠIKANU.
 • Registrujte se v databázi aplikaci podniků https://ananas.to tak se o vás zákazníci dovědí.
 • Vytisknout oznámení a vyvěsit na vstup do prostoru. Zaregistrovat se u manifest.cz
 • Zasahující policisty poučit o osobní odpovědnosti za zásah viz Rozsudek NSS, to znamená že vzniklá škoda na majetku a zdraví může být vymáhána po nich osobně. Policie za ně nemá odpovědnost.

Prostor

 • Je na základě podepsané smlouvy (ke stažení níže) dočasně poskytnut spolku manifest.cz, z.s. jako agitační, náborové a školící centrum.
 • Musí být přítomné plakáty a cedule (podle regionální verze) na vstupu, stejně jako změněna ostatní vizualizace v souladu s novým účelem provozovny.
 • Nejen, že se nejedná o veřejně přístupný prostor, ale jedná se o politickou organizaci, jejíž činnost není možné omezit ani ve stavu ohrožení státu.
 • Osoby, které se v prostoru nacházejí, podepsaly prezenční listinu politické schůze, nebo jsou dobrovolníky.
 • Policie by do takového prostoru neměla vstupovat pouze s podezřením na páchání přestupku (porušování vládních nařízení). Pokud tak učiní, nese zasahující policista plnou odpovědnost viz rozsudek NSS včetně zneužití pravomocí veřejného činitele v politickém boji.
 • Jedná se o prostor k projevení a prezentace politického názoru a debatou nad ním. Obsluha servíruje drinky a jídlo zdarma, hosté platí pouze dobrovolné příspěvky a EET je vypnutá.

Policie

 • Musí sice oznámení prověřit, ale nemůže narušovat pouze s podezřením na přestupek politické schůze.
 • Musí jednat dle nejlepšího vědomí a svědomí, takže pokud například na jednu stranu obdrží udání, že se v restauraci nebo hotelu porušují vládní nařízení a na druhou stranu z minulosti ví, že se tam ve skutečnosti koná kontinuálně politická schůze, má oznámení ignorovat nebo jen zazvonit a u vchodu se zeptat a spokojit se s čestným prohlášením odpovědné osoby.
 • Pokud by se opakovala praxe legitimace a obtěžování nebo dokonce zadržení účastníků politické schůze, bude to námi v plném rozsahu využito k prohlášení ČR za totalitní stát, který omezuje volnou a svobodnou politickou soutěž. Z toho by vyplývala řada dramatických následků podle LZPS.
 • Na policistovo zadržení podezřelého ze spáchání přestupku bude následovat podnět na GIBS a následné trestní oznámení a také občanská žaloba na konkrétní osobu.

Jak postupovat při zásahu?

Návod jak řešit nevítanou návštěvu policie plus několik videa zde a zde.

 • Poučit policii, že se nejedná o veřejně přístupný prostor, ale politickou akci, poučit je o rozsudku NSS.
 • Nahrávat si policisty a případně je požádat, ať se otočí služebním číslem na bezpečnostní kameru.
 • Nic neplatit, nic nepodepisovat s ničím nesouhlasit.
 • Podat stížnost na GIBS a trestní oznámení na konkrétního policistu.

Listina základních práv a svobod

Podle listiny základních práv a svobod, jakákoliv omezení musí mít podstatu a smysl. Pokud vláda svá epidemiologická opatření důvěryhodně nezdůvodňuje, nemůže právní řízení ani vyhrát.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2020 sp. zn. 8 As 34/2020 vyplývá de facto, že lidé nemají žalovat vládu, ale konkrétní osoby vymáhající opatření, tj. že opatření jsou nezákonná.

Budeme rádi pokud nás finančně podpoříte a přispějete na náš transparentní účet: 2901895496/2010

Instruktážní video ke shlédnutí zde

Důležité video k podvodu zvanému Kovidismus!

Otevřené podniky- Aplikace Ananas.to

Veřejnou výzvu Vládě ČR podalo více než 130 firem navázaných na gastronomický průmysl.

Pokud jste byli dotčeni vládními opatřeními, přidejte se k žalobě v odkazu zde: https://stavbeznouze.cz/blog/provozovatele-restauraci-zaluji-vladni-opatreni/

Námi podaná žaloba ke stažení:

Jsme platforma pro lidi, kterým není lhostejná destrukce Svobody a Demokracie v této zemi. Jsme lidé, kterým není lhostejný život a osud náš, našich dětí a rodičů. Jsme lidé, kterým není lhostejná naše budoucnost.

Chceme zastavit nastupující totalitu. Chceme nám, občanům, vrátit Práva a Svobody.

Za tímto účelem organizujeme aktivity občanského odporu formou demonstrací, Pochodů Svobody, žalob a formování zcela nové, svěží a odlišné pravicové politické strany.

Budeme rádi pokud nás finančně podpoříte a přispějete na náš transparentní účet: 2701952687/2010

Poslanci viníci k dohledání. Ukážete-li kurzorem na jednotlivou značku poslance, zjeví se jeho fotka s popisem jeho osobních údajů. https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1003