Kovidismus atakuje naše práva

Vyzýváme lidi, bojujte s námi za svobodu, máte na to právo!

Vláda i Parlament porušují zákon.

Vir se zatím choval jako chřipka, na podzim a na jaře vyletěl a rozšířil se a zabíjel staré, nemocné a slabé. Proč tedy vláda likviduje „mladé“, zdravé a prosperující?! Mám svůj vlastní vzkaz našim drahým politikům. Vážení, už byste se měli vykašlat na čísla o počtu lidí s chřipkou, měli byste přestat dělat ty neuvěřitelné kraviny a likvidovat lidi nebo zahubíte celou zemi a zlikvidujete i obce!

Vedení bývá v době krizí a válek zásadní.

Nevím jak vy, já už se bojím i vstát a zjistit co geniálního zase zavedli. Nepřevzali vedení našeho českého blázince pacienti? Nejsou poslanci na drogách? Nebo je to jenom zlý sen a my se vzbudíme? Ono už to není dávno ani vtipné, ani smutné. Není to ani k smíchu ani k pláči, je to deprimující. Je to spíš něco jako horor šmrncnutý z větší části hodně lacinou parodií a střet těch dvou žánrů má na psychiku aktivně myslícího člověka až likvidační vliv. Nebo je to možná test, nějaký hodně náročný, na to, co lidi ještě vydrží před tím, než přiletí mimozemšťani a udělají si z nás otroky. Tohle píšu 26. 11. 2020, kdy vláda vymyslela vložky zdarma, ale krvácíme snad už úplně všichni hlavně z mozku a já se obávám, že to nebude o moc lepší ani v lednu 2021, kdy měl vyjít tento článek. Napadá mě, že lidi bez mozku nebo s mozkem, který aktivně nepoužívají mají vlastně obrovský dar a štěstí a můžou tomu všemu dokonce i fandit! To bych vážně chtěl, ale nejde to, i když se moc snažím.

Ptám se, proč a jakým právem politici likvidují „mladé“, zdravé a prosperující lidi?!

Riziko smrti na vir zůstalo v průměrném věku 79 let. Riziko nemoci se prakticky vůbec netýká těch aktivních a prosperujících, které politici léčí tím, že je cíleně likvidují!

Lidi se za svobodu bojí bojovat, i když na to mají právo.

Legálnost boje lidí za svobodu a prosperitu je dána Ústavou a Listinou základních práv a svobod a lidé by se neměli bát bojovat za svá práva. Rok 2021 rozhodne co ze sebe a s naší zemí uděláme nebo udělat dovolíme. Prohlédněte si prosím státní znak, co vidíte, ovce? Většina lidí pokojně doufá v naději, že to šílenství přejde. Pro tyto lidi mám citát jednoho našeho bojovníka za svobodu: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ (Václav Havel)

Foto: 28. října 2020 náměstí Republiky v Praze, stovky lidí. Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci (organizátoři David a Luděk Tesařovi)

Vybereme si realitu nebo MATRIX a 1984?

Vypněme tzv. „zprávy“ a rozhlédněme se prosím na chvilku. Jak postihl a postihne naše okolí vir a jak vládní opatření? Sečtěme škody, spočítejme mrtvé, nezapomeňme na psychické újmy a na děti, ale i na opuštěné staříčky. Pak můžeme pokračovat ve skutečné realitě. Pokud si nedáme tu hloupou roušku na oči, musíme realitu zkrátka vidět…!

Na vině likvidace prosperujících lidí není viróza, ze které se zdravý člověk do 14 dnů vyleží.

Mohl by opět do práce, kdyby mu jí nezavřeli. Můj bratr David má a měl v Praze celou dobu otevřenou kavárnu, na dveře si dal nápis „Biohazard“ a upozorňoval každého vstupujícího na nebezpečí smrti, které podstupuje zákazník, který opustil relativní bezpečí domova a vydal se ven, do kavárny. Každý má a měl by mít právo riskovat život už tím, že žije, co dělá pro zdraví a žádný papaláš ani politik, vláda nebo jen další „charakterní ministr“ nemá právo svobody člověka omezovat! Zločin proti lidskosti páchají podle mě všichni aktéři omezování ústavních svobod, i když to svádějí na virózu a ohánějí se zahraničím.

Lidé se zbytečně bojí vlády přesto, že vláda je tu pro lidi, nikoliv opačně a zákon je na straně lidí ne vlády (to ostatně potvrzují též názory soudců např. bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu ČR, nyní soudce tohoto soudu, Josefa Baxy nebo řada rozhodnutí soudů, např. Městského soudu v Praze, který zrušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví apod.). Zákony č. 1 a č. 2 z roku 1993 stojí na straně prosperity lidí. Vláda má úplně špatně základní vzorec, který zavedla a prosazuje, a který říká „Mít základní práva, svobodu a prosperitu člověka = šířit viry.“ Já si myslím, že správně má být ten vzorec takto „Mít základní práva a svobodu = prosperita člověka i v období virů“. Pouze prosperující člověk a silný stát má šanci bojovat s viry. To je můj názor, který je opřen hned o dva silné pilíře, nejvýše postavené zákony, zákon č. 1/1993 Sb. a zákon č. 2/1993 Sb. Jedná se o Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Cituji např. „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ (Listina základních práv a svobod hlava první článek druhý). Podle Listiny základních práv a svobod, hlava 1. čl. 4 „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ dále „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.“

Foto: 17. listopadu 2020 Václavské náměstí v Praze, tisíce lidí. Pochod za svobodu jedno společné české srdce. Tisíce lidí burácelo Prahou přesto, že ČT hlásila ve zprávách národu vylidněnou Prahu (svolavatel David Tesař)

Parlament ani vláda neměly právo likvidovat lidi ani v době nouzového stavu,

a to jak podle Ústavy, tak i podle krizového zákona §6, který říká, že má vláda právo něco nařizovat v „nezbytně nutném rozsahu“. Politici používaly protiústavně stav nouze jako prevenci možného vývoje nemoci spočítaného podle „matematiků“ a se strašením „cíleně vybraných odborníků“, kterým čísla nejen nevycházela a hrozby nebyly naplněny a nikdo věrohodně nepotvrdil, že by vir reagoval na vládu, ale děsili lidi, staré uvrhly do izolace a trpěl celý národ.

Na zákony politici kašlou.

Hlavní problém je, že o opatřeních rozhodují ti, kterých se opatření zásadně nedotýkají nebo na nich dokonce vydělávají. Jsem pro to, když ministr nebo vláda a poslanci zastaví příjem podnikatelům nebo zaměstnancům, aby se jim také zastavil plat.Škody dotřeným stát nikdy nezaplatí, i když ze zákona by měl. Podle krizového zákona §5 za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit práva. Podle §36 je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Dovedete si představit se v tomto „právním státě“ soudit? Nedožijete se rozhodnutí, soudy budou následující roky přetížené a ještě více paralyzované.

Mají zájem, aby i mimo stav nouze platila omezení zákonných svobod, i když to Ústava neumožňuje.

Vymysleli šílenost, které říkají nevím proč „PES“ (PES = Protiepidemický systém ČR). Ten název vymyslel totiž opravdu někdo chorý, protože skutečný pes chrání majetek svého člověka, pracuje pro svého člověčího pána. Dobrý pes nikdy nezakousne pána, ani mu nezakáže jít do práce a z dětí neudělá nevzdělané „debílky“. Psem baskervilským se snaží o omezení a stagnaci člověka a jeho prosperity i v době „míru“, kdy má člověk svá nedotknutelná práva. Vytvořili nástroj zla, kterému říkají „PES“ a který má v rozporu ze základními zákony prohloubit zbytečně úpadek svobod, podnikání, ekonomiky a zničit možnost nástupu prosperity.

Zákon stojí na straně prosperity lidí, ale kdo ho prosadí, vláda ne, takže musí lid!

Právo by měla prosazovat naše vláda, ale ona to nedělá. Proto si myslím, že revolta proti vládě je cesta záchrany základních práv, životů mnoha lidí i obcí. Právo to umožňuje. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. V době „míru“ nikdo nemůže omezovat základní práva. Každý má právo a cituji zákon „na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ PES, i kdyby byl baskervilský a útočil na lidi po boku ministra, nemůže jít proti Ústavě a Listině základních práv a svobod.

Nejistoty a zase nejistoty.

Krize přináší nejistoty hlavně těm lidem, kteří tvoří hodnoty a mají kapitál. Já tvrdím, a za tím si stojím, že vládne bohužel diktatura a v té nevíme dne ani hodin. Podnikatelům je podle tabulek diktováno, co smí a nesmí dělat, a hlavně kdo smí a kdo nesmí pracovat. Není řečeno proč, je řečeno, že se tak rozhodlo ministerstvo nebo vláda. Nevím kam na ty počty a omezení celých oborů ekonomiky chodí, proč je tam mají, ale mají. Lisabon mel otevřené restaurace, bylo tam narváno bez roušek a počet nemocných klesal. Asi se tam zjevil bůh nebo jsou epidemiologové mimo a zavírání hospodářství proti chřipce je kravina. To je celé.

Závěr

Jsem přesvědčený, že bez svobody není prosperita a bez prosperity svoboda. Svobodu a prosperitu podchycuje Ústava a Listina základních práv a svobod ne PES, Svoboda a prosperita by si poradily i s virózou a většina lidí by nebyla zdeptaná. Zatím mi vychází, že přicházíme o roky radosti a prosperity a vyměňujeme je za úpadek a deptání člověka. Národ podle mě netrpí prioritně virem. Lidi viry přežijí, ale přežijí také politická experimentální opatření? Tohle dávno není o hloupých rouškách nebo o tom zůstat chvilku doma, zavřít hospodu a kadeřnictví a zachránit tím lidstvo, které se mezitím hrne po tisících do supermarketu, stojí ve frontách způsobených vládou, zatím co živnosti krachují. Snaží se tu zavést nový řád. Diktují nám, kdo smí a nesmí podnikat, kdo smí a nesmí kdy ven, jak kdo smí a nesmí nakupovat, sdružovat se, komunikovat, kdo se smí a kdo nesmí kde vzdělávat, kdy a kdo a kde smí do divadla, kde a kdo a kdy smí sportovat apod. Zatím zlikvidovali tímto chováním desetitisíce a možná statisíce lidí a hodlají v tom pokračovat. Deptají národ a ekonomiku.

Řešením je podle mě to, aby člověk nebyl srab a bojoval za svobodu a prosperitu, vrátil platnost práv daných lidem Ústavou a Listinou základních práv a svobod a vyhnal každého zlého PSA. Bojujte, máte na to právo a věřte, že když nás budou miliony, svoboda a prosperita se vrátí!

Luděk Tesař – ekonom a bojovník za svobodu a prosperitu lidí